ONDERWEG Beeldende kunst

Ik ben trots dat er voor de vierde maal een kunsttentoonstelling doorgaat in de site van Vivekapelle.
Dit voor de tweede jaar in samenwerking met KRAK Kunstcollectief en 25 cursisten van atelier Jan Duytschaever.
Hieronder onze affiche en een warm welkom aan diegenen die ons een bezoek brengt.
Met vriendelijke groett


JOMIEK (johan Mistiaen)